Kích hoạt dịch vụ

FPT Telecom cung cấp nhiều dịch vụ dựa trên đường truyền Internet. Quý khách có thể đăng ký sử dụng online, hoặc tham khảo một số thủ tục sau: